ملت بزرگ ایران، با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهور را هموار می‌کنندملت بزرگ ایران، با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهور را هموار می‌کنندانقلاب اسلامی مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنا فداه - استانقلاب اسلامی مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنا فداه - استامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشد امام خمینی: انعکاس جهانی انقلاب مظلومان را بر ستمگران شورانده و امید است مقدمات ظهور منجی را فراهم آورد امام خمینی: انعکاس جهانی انقلاب مظلومان را بر ستمگران شورانده و امید است مقدمات ظهور منجی را فراهم آوردامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله - ارواحنا له الفداء - باشدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله - ارواحنا له الفداء - باشدبه ما وعده داده‌اند امام زمان که ظهور کند، اختلافات از بین می‌رود و همه برادروار با هم هستندبه ما وعده داده‌اند امام زمان که ظهور کند، اختلافات از بین می‌رود و همه برادروار با هم هستندچنانچه استمداد از ولی عصر -سلام الله علیه- داشته‌ باشیم، ان شاء الله که آسیبی نخواهیم دیدچنانچه استمداد از ولی عصر -سلام الله علیه- داشته‌ باشیم، ان شاء الله که آسیبی نخواهیم دیدشما ملت معظم که میخواهید نگهبان کشور ولی‌الله الاعظم باشید، مطمئن باشید عنایات غیبی شامل حال شماستشما ملت معظم که میخواهید نگهبان کشور ولی‌الله الاعظم باشید، مطمئن باشید عنایات غیبی شامل حال شماستمهدی موعود(عج الله تعالی فرجه)، ذخیره خدای تبارک و تعالی برای بشر مهدی موعود(عج الله تعالی فرجه)، ذخیره خدای تبارک و تعالی برای بشر انتظار فرج صفحه 2