اسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره های آمریکا پشتیبانی می کنند

آری اسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره‌های آمریکا چون سادات و بگین پشتیبانی می‌کنند و در مقابل فرمان خدای متعال با دشمنان اسلام دست دوستی می‌دهند و برای تفرقه بین مسلمین، از هیچ افترا و کوششی دریغ نمی‌کنند. ۲۱ شهریور ۱۳۵۹

نعم إن الإسلام فی إیران غیر إسلام اولئک الذین یدعمون ویویدون عملاء امریکا من امثال السادات وبیغن ، ویمدون ید الصداقه لاعداء الإسلام مخالفین ما امر الله به، ولا یالون ای جهدٍ او افتراءٍ فیه فرقه المسلمین وتشتیتهم. ۲ ذی القعده ۱۴۰۰

Yes; Iran's Islam is not the same as that of these people who support America's pawns such as Sadat and Begin and, contrary to God's command, extend the hand of friendship to Islam's enemies, and also spare no effort nor refrain from calumny in sowing discord among Muslims. 12 September 1980

دریافت طرح
اشتراک اسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره های آمریکا پشتیبانی می کنند
کلیدواژه:
اسرائیل و امت اسلامیاسلام ناب و اسلام آمریکائیاسلام سازش و فرومایگیاسلام آمریکاییسازش