دولت به اهالی خوزستان که در راه اسلام آنقدر فداکاری کردند، خدمت کند. این یک تکلیف شرعی است برای همه ما

دولت خدمت کند به این کسانی که در راه اسلام آن قدر فداکاری کردند. خدمت کند به این اهالی دزفول و اهالی اندیمشک و خوزستان که همه چیز خودشان را از دست دادند، خدمت کنند. این یک تکلیف شرعی است برای همه ما. ۱۳ مهر ۱۳۶۲

توفق الحکومه لخدمه الذین قدموا هذه التضحیات الجسام فی سبیل الاسلام. خدمه اهالی دزفول و اهالی اندیمشک و خوزستان الذین قدموا کل ما یملکون و ضحوا بکل شی‏ء فی سبیل الاسلام. فهذا واجب شرعی یقع علی عاتقنا جمیعاً. ۲۷ ذی الحجه ۱۴۰۳

The government should serve those who are making sacrifices in the cause of Islam, the people in Dezfoul, Andimeshk and Khouzestan who have lost everything they had. This is a religious duty for all of us. 5 October 1983

دریافت طرح
اشتراک دولت به اهالی خوزستان که در راه اسلام آنقدر فداکاری کردند، خدمت کند. این یک تکلیف شرعی است برای همه ما
کلیدواژه:
امام خمینیجنگ‌زدگانخدمت به مردم