مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امر

مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امر؛ و می‌دانند آنچه به دست آورده‌اند بالاتر از جنات نعیم است، چه رسد به متاع ناچیز دنیا. ۲۶ بهمن ۱۳۶۱

ما اکثر ما راینا من النساء الجلیلات و هن یمارسن دورهن الزینبی مفاخرات بفقدهن الابناء، و مضحیات بکل شی‏ء فی سبیل الله تعالی و الاسلام العزیز، مدرکات انّ ما حصلن علیه یفوق جنات النعیم سمواً، ناهیک عن سموه علی متاع الدنیا الرخیص. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

We have repeatedly witnessed that our honorable women cry out, as did venerable Zeynab(s), that they are proud of losing their sons in the way of Allah and the beloved Islam and that they are willing to sacrifice everything they have. They well know that what they have earned is higher than the blessed Paradise as a reward, not to mention the cheap worldly belongings. 15 February 1983

دریافت طرح
اشتراک مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امر
کلیدواژه:
امام خمینیزنان بزرگ عالمزنانخانواده شهدانقش زنان در نهضتحضرت زینب سلام الله علیها