انقلاب اسلامی مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنا فداه - است

انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت- ارواحنا فداه- است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. ۲ فروردین ۱۳۶۸

ثورتنا غیر موطره بحدود ایران، و انما ثوره الشعب الإیرانی هی نقطه انطلاقه ثوره العالم الإسلامی الکبری التی یحمل لوائها الإمام الحجه ارواحنا فداه، إذ نسال الله تعالی ان یمن علی جمیع المسلمین و شعوب العالم بان یجعل ظهوره و فرجه فی عصرنا الحاضر. ۱۴ شعبان ۱۴۰۹

our revolution is not confined to Iran. The revolution of the people of Iran is the starting point of the grand revolution of the Muslim world under the stewardship of promised Mahdi (may our souls be his ransom). May God would grant to all Muslims and people of the world and let his reappearance take place at the present age. 22 March 1989

دریافت طرح
اشتراک انقلاب اسلامی مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنا فداه - است
کلیدواژه:
امام خمینیصدور انقلابامام زمان (ع)انتظار فرج