ملت بزرگ ایران، با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهور را هموار می‌کنند

سلام بر ملت بزرگ ایران که با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهورش را هموار می‌کنند. ۲ فروردین ۱۳۶۸

السلام علی الشعب الإیرانی العظیم الذی یمهد الطریق لظهور الإمام المهدی بالتضحیه والإیثار والشهاده. ۱۴ شعبان ۱۴۰۹

Greetings to the great Iranian nation who pave the way for his reappearance by their self-sacrifice, devotion and martyrdom. ۲۲, March ۱۹۸۹

دریافت طرح
اشتراک ملت بزرگ ایران، با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهور را هموار می‌کنند
کلیدواژه:
شهادتامام زمان (ع)انتظار فرج