مطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرم

من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصیت‌هایی بود که حاصل عمرم محسوب می‌شد. در اسلام عزیز با شهادت این فرزند برومند و عالِم جاودان ثُلمه‌ای وارد شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست. ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸

قد فقدت ابناً عزیزاً للغایه و جلست للعزاء بإحدی الشخصیات التی تعد ثمره عمری. فبشهاده هذا الابن البار و العالم الخالد ثلم الإسلام العزیز ثلمه لا یسدها شی‏ء. ۴ جمادی الثانی ۱۳۹۹

I have lost a very beloved son and mourn him, for he was among the personalities that were considered to be the achievement of my life. With the martyrdom of this honorable son and immortal scholar, in a blow has been dealt beloved #Islam that nothing can substitute. 1 May 1979

دریافت طرح
اشتراک مطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرم
کلیدواژه:
انقلاب اسلامی ایرانمرتضی مطهریمنافقین