برای اینکه در قعر جهنم نسوزیدبرای اینکه در قعر جهنم نسوزیدشما مسلم نیستید، منافقیدشما مسلم نیستید، منافقیدبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبه دنبال توسعه روابط با آمریکابه دنبال توسعه روابط با آمریکاعزل بنی‌صدرعزل بنی‌صدرمطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرممطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرمهر تروری که می‌کنند، مردم بیشتر وارد میدان می‌شوندهر تروری که می‌کنند، مردم بیشتر وارد میدان می‌شوندامام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشتامام حسن- سلام اللَّه علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشتجنون دشمن با طرد شدن از سوی ملت مسلمانجنون دشمن با طرد شدن از سوی ملت مسلمان منافقین صفحه 2