از بهترین میراث‌های امام

دست امام، انگشت اشاره‌ی امام در همه‌ی پیچ و خم‌های زندگی ما را راهنمایی می‌کند و یکی از قوی‌ترین و بهترین مواریث معنوی امام، همین وصیت‌نامه ی اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف، مردم، مسئولان گوناگون، جوان‌ها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند؛ در این تدبر کنند. 14 خرداد 1387

دریافت طرح
اشتراک از بهترین میراث‌های امام
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایوصیت نامه