کارها باید انقلابی باشد

تمام سپاه پاسداران در سرتاسر کشور باید به قدرت خودش باقی باشد. تمام دادگاههای انقلابی در سرتاسر مملکت باید به قدرت خودش باقی باشد. باید دادگاهها با همان قدرت باشند. منتها بر شماهاست، بر آقایان است که اگر یک قاضی نمی‌تواند قضاوت بکند یا منحرف هست، عوضش می‌کنید. اما اینها باید، این نهادهای انقلابی تمامش باید بدون اینکه دستی به آن زده بشود تمام اینها باید سر جای خودش باشد، و کارها به طور انقلابی بگذرد. ۲۹ تیر ۱۳۵۹

و ان یعالج الامور بجدیه و حزم و قاطعیه، إذاً لیتم التحقیق مع کل من یخالف القانون، و فی حال التاکد من التهم الموجهه علی المحاکم ان تتدخل و تصدر الاحکام و القرارات المناسبه. اوکد هنا علی اهمیه ان تبقی کافه اللجان التی شکلت فی البلاد علی قوتها و إقتدارها. کما انه من الضروری ان نحافظ علی قوه المحاکم الشرعیه الثوریه و الحرس الثوری. ایها الساده إن واجبکم هو عزل کل من یقصر فی عمله او ینحرف فیه. ۷ رمضان ۱۴۰۰

All headquarters of the Islamic Revolution Guard Corps and all the Revolutionary Courts must continue their service with utmost strength. The courts must have the same power as before. Of course it is your [ i. e. the Supreme Judicial Council ] duty to replace the corrupt and incompetent judges. But these bodies which were formed as the result of the Islamic Revolution must remain without any alteration so that the affairs are conducted according to the needs of the post-revolutionary state. 20 July 1980

دریافت طرح
اشتراک کارها باید انقلابی باشد
کلیدواژه:
سپاه پاسدارانقوه قضائیهروحیه انقلابی