ما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیم

هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمی‌تواند خودش صنعتی را ایجاد کند این ملت محکوم به این‌ است که تا آخر نتواند و این اساس نقشه‌هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرتهای بزرگ کشیده‌اند...یک ملت وقتی که یک مطلب را باور کرد که می‌تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد. اساس، باور این دو مطلب است؛ باور ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و قوه و توانایی. اگر ملت این باور را داشته باشد که #ما_میتوانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم، این باور اسباب این می‌شود که توانایی پیدا می‌کنند و در مقابل قدرتهای بزرگ ایستادگی می‌کنند. ۳۱ فروردین ۱۳۶۰

کل بلد یعتقد بانه غیر قادر علی التصنیع محکوم علی شعبه بعدم القدره علی ذلک حتی النهایه، و هذا اساس الخطط التی وضعتها القوی الکبری للشعوب الضعیفه...عندما یومن شعب بانه یستطیع ان یحقق امراً ما، فإنه سوف یحققه. فإن الاساس هو الإیمان باحد هذین الامرین، القبول بالضعف و العجز او الإیمان بالقدره و القوه. فإذا امتلک الشعب هذا الإیمان باننا نستطیع الوقوف فی وجه القوی العظمی، فسوف یکون هذا الإیمان سبباً لنشوء القدره و الوقوف مقابل القوی العظمی. ۱۵ جمادی الثانی ۱۴۰۱

Any country that believes that it cannot create a certain industry is forever doomed to helplessness. These are the plots that the big powers have charted out for the weak nations of the world...Once a nation begins to believe that it can do something, it will be done. It all depends upon these two basic beliefs one of which comprises weakness, incompetence, and incapability while the other one comprises power, competence, and ability. If a nation believes that it can stand up against the big powers, this belief of theirs will lead them to develop the competence to be able to stand against the big powers. 20 April 1981

دریافت طرح
اشتراک ما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیم
کلیدواژه:
امام خمینیصنعتما میتوانیمتوان داخلی