سپاه برای ایران و اسلام مفید است

ضد انقلاب و اجانب به سپاه هم حمله می‌کنند. از این حملات انسان می‌فهمد که سپاه برای ایران و اسلام مفید است. ۲۹ مهر ۱۳۶۰

الیوم نری اعداء الثوره و الاجانب یهاجمون إلی قوات الحرس ایضاً. فمن خلال هذه الهجمات یدرک الإنسان ان الحرس مفید لإیران و الإسلام. ۲۲ ذی الحجه ۱۴۰۱

Now, the anti-revolutionaries and foreigners attack #Sepah. One can understand from these attacks that Sepah is useful for Iran and Islam. 21 October 1981

دریافت طرح
اشتراک سپاه برای ایران و اسلام مفید است
کلیدواژه:
امام خمینیسپاه پاسدارانتبلیغات ضد انقلاب داخلی