برکات کربلا

از کربلا این برکات به ما می‌رسد. کربلا را زنده نگه دارید، و نام مبارک حضرت سید الشهدا را زنده نگه دارید، که با زنده بودن او اسلام زنده نگه داشته می‌شود. 21 خرداد 1362

کربلاء هی التی تظللنا ببرکاتها. حافظوا علی واقعه کربلاء حیه. ابقوا علی الاسم المبارک لسید الشهداء حیاً، فإذا ما بقی حیاً بقی الإسلام حیاً. ۲۹ شعبان ۱۴۰۳

we receive these bounties from Karbala. Keep alive Karbala and the blessed name of His Holiness the Doyen of the Martyrs for it was his life that kept alive Islam. 11 June 1983

دریافت طرح
اشتراک برکات کربلا
کلیدواژه:
امام حسین (ع)عزاداری سیدالشهدا (ع)اربعین حسینی