سکوت در مقابل ستمکاران

امیرالمومنین(ع) سکوت را در مقابل ستمکاری جایز نمی‌دانست؛ و ما نیز جایز نمی‌دانیم. در این زمان، سکوت در مقابل ستمکاری، اعانت به ستمکاران است. ۱۵ خرداد ۱۳۴۳

امیر المومنین(ع) کان لایجیز السکوت علی الظلم، و نحن کذلک لا نجیزه، فالصمت عن الظلم فی هذه البرهه عون للظالمین. ۲۴ محرّم ۱۳۸۴

Our great leader, the Commander of the Faithful(`a)did not consent to silence against tyranny, neither do we. At present, keeping silent against oppression is the same as aiding the oppressors. 5 June 1964

دریافت طرح
اشتراک سکوت در مقابل ستمکاران
کلیدواژه:
اسلام و ظلم ستیزیامام علی (ع)