مجاهدات ایران

مجاهدات ایران نه تنها روی مذهب شیعه را سفید کرد، که روی اسلام را سفید کرد؛ بلکه روی بشریت را سفید کرد. ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸

إن #جهاد إیران لم یعز الشیعه فقط بل اعز الإسلام و اعز الإنسانیه و حافظ علی کرامتها. ۲۴ جمادی الاول ۱۳۹۹

indefatigable holy #struggle of the people of Iran, Not only has it enhanced the image of the Shi'ah school but also enhanced the image of Islam, rather it enhanced the image of mankind. 22 April 1979

دریافت طرح
اشتراک مجاهدات ایران
کلیدواژه:
جوانانتشیّعمدافعان حرمدفاع مقدس