چهار سالها می‌گذرد

من به آقای رئیس جمهور عرض می‌کنم؛ چهار سال گذشت و چهار سالها می‌گذرد و همه حکومتها همین طور است، می‌گذرد. آن که نخواهد گذشت اعمالی است که ما انجام بدهیم، که اینها ثابت است، در دفترهای خدا ثابت است. 13 شهریور 1364

ننی اقول للسید رئیس الجمهوریه: إن اربع سنوات ونصف واربع سنوات اخری تنقضی والحکومات کلها هکذا تنقضی. امّا ما لا ینقضی فهی الاعمال التی نودیها حیث إنها ثابته فی سجّلات الله. ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۵

I tell the President that four years passed and four more years will elapse. All governments are like this. Time will roll on. That which will not be over is the deeds we do; these are fixed and will be recorded in the books of God. ۰۴ September ۱۹۸۵

دریافت طرح
اشتراک چهار سالها می‌گذرد
کلیدواژه:
رئیس جمهورخدمت به مردم