دعاهای معصومین

پسرم! دعاها و مناجات‌ هایی که از ائمه معصومین(ع) به ما رسیده است بزرگ ترین راهنماهای آشنایی با او- جلّ و علا- است و مشتمل بر معارف الهی و وسیله انس با او است. وسوسه‌های بی‌خبران تو را از تمسّک به آنها، و اگر توانی از انس با آنها، غافل نکند. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

بنی! ان الادعیه و المناجاه التی وصلتنا عن الائمه(ع) هی اکبر ارشادات التعرف علیه -جل و علا- و المشتمله علی المعارف الالهیه و وسیله الانس به. و لاتجعلنک وساوسک ان تغفل عن التمسک بها و عن الانس بها ان استطعت. ۴ رجب ۱۴۰۲

My son! The supplications and prayers handed down to us by the immaculate Imams (`a) are the greatest guides to become acquainted with Him. They contain divine knowledge and serve as means of familiarity with Him. Beware of the temptations of the unaware ones lest they keep you unaware of resorting to them and associating with them. 28 April 1982

دریافت طرح
اشتراک دعاهای معصومین
کلیدواژه:
اخلاقادعیه و مناجات