پشتیبانی طبقات محروم

با پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می‌شوید. ۲۶ بهمن ۱۳۶۱

فبدعم الشعب خصوصاً طبقاته المحرومه تحقق النصر و قطعت ید الظلم الملکی عن البلاد و ثرواته، فاذا حُرمتم ذات یوم دعم الشعب فانکم ستعزلون ایضاً. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

It was by the nation's support, especially that of the deprived classes that the hands of tyrants virtually cut off from the country and its wealth. If you become deprived from this support some day, the oppressors would put you aside. February 15, 1983

دریافت طرح
اشتراک پشتیبانی طبقات محروم
کلیدواژه:
محرومینمستضعفینپیروزی انقلاب