برود سراغ کاسبی

من صلاحش را می‌دانم برود سراغ تحصیل و برود سراغ یک کاسبی. بداند که دیگر این کارها گذشته است. مردم اگر چنانچه جمهوری اسلامی هم نباشد، دیگر سلطنت طلب نیستند، این شکی در کار نیست. ۷ شهریور ۱۳۶۲

و الاصلح له ان یذهب وراء الدراسه او ان یجد له عملًا ما. فإن الشعب حتی علی فرض عدم قیام الجمهوریه الاسلامیه یرفض الحکم الملکی و لایریده، ومن الوهم العیش علی امل عودته. ۲۰ ذی القعده ۱۴۰۳

I deem it advisable for him to go after education and business. He should know that the time is over for such things. Even if there is not the Islamic Republic, people will not favor monarchy. There is no doubt in it. 29 August 1983

دریافت طرح
اشتراک برود سراغ کاسبی
کلیدواژه:
حاکمیت مردم در نظام اسلامیرژیم پهلوی