پوساندن از داخل

حریفهای ما که کارکشته و کار کرده و مطالعه کرده هستند، اینها مطالعه کردند که باید در این وقتی که یک همچو انقلابی با دست خود ملت پیش آمده است، ... یک ملت را نمی‌شود مهار کرد، ... باید خود انقلاب را از باطن داخل خودش فاسد کنند. فعالیت الآن در این جهت است که می‌خواهند که این انقلاب را در خودش ایجاد نفاق و اختلاف کنند و مدفونش کنند، و پس از اینکه خود انقلاب مدفون شد، بیایند و یک نفری که خودشان تعیین می‌کنند، یک کودتایی، یک بساطی درست کنند و همان مسائل سابق را پیش بیاورند. ۶ دی ۱۳۵۸

غرماونا اناس مخضرمون و واعون، فقد قاموا بمطالعات واسعه، لیتلافوا الموقف، إنهم یرون مثل هذه الثوره حدثت فی هذا الوقت بید الشعب،... و لیس بالامکان کبح جماح الشعب، فماذا یجب ان یفعلوا لکی یحولوا دون ان تثمر هذه الثوره. یجب إفسادها من الداخل. فترکّز نشاطهم الآن علی إیجاد النفاق و الخلاف فی الاوساط الثوریه لواد الوعی الجدید و دفنه. و بعد ان یقوموا بدفن الثوره، یاتون و ینصّبون من تمّ اختیاره سابقاً. ۷ صفر ۱۴۰۰

Our adversaries, who were veterans and experienced politicians, noticed that this revolution had not occurred as a result of coup d'etat; rather it had happened because of the people. Therefore, they thought, the best way to get rid of this revolution was to cause its decay from within. The direction of the adversaries' plots, is to create internal conflicts and to bury the revolution by bringing forth some sort of a coup d'etat and appointing some dictator to rule over people like in previous times. December 27, 1979

دریافت طرح
اشتراک پوساندن از داخل
کلیدواژه:
فساداحزاب بعد از انقلاباختلاف افکنینفوذ