آسوده خاطر باشید

هان ای شهیدان، در جوار حق تعالی آسوده خاطر باشید که ملت شما پیروزی شما را از دست نخواهد داد. ۲۲ بهمن ۱۳۵۹

ایها الشهداء لیهنا لکم جوار الله وثقوا بان الشعب لن یفرط بانتصارکم. ۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱

O our beloved martyrs! Rest assured that most surely your nation will not squander your achievements. February 11, 1981

دریافت طرح
اشتراک آسوده خاطر باشید
کلیدواژه:
جوانانجوانان و شهادتشهدا