عیدی ماه رمضان

من امیدوارم که همه ما موفق بشویم به اینکه این ماه مبارک را با ذکر خدا و توجه به خدای تبارک و تعالی به پایان برسانیم، که خدای تبارک و تعالی در عید رمضان به ما عیدی عنایت کند و آن استقلال تام ما، آزادی تام ما بیمه شده و جمهوری اسلامی بیمه شده باشد. ۹ خرداد ۱۳۶۳

إننی ارجو ان نتمکن من إنهاء هذا الشّهر المبارک بذکر اللّه و الحرص علی رضاه تبارک و تعالی، حتی یمنحنا اللّه تعالی فی عید رمضان العیدیه التی هی استقلالنا الکامل و حریتنا الکامله المضمونه و جمهوریتنا الاسلامیّه المضمونه. ۲۸ شعبان ۱۴۰۴

I hope that we are all successful in reaching the end of this holy month with remembrance of God and attention to God almighty so that God almighty would grant us a gift in the feast of Ramadan: our complete independence and perfect freedom have been insured and so does the Islamic Republic. May 30, 1984

دریافت طرح
اشتراک عیدی ماه رمضان
کلیدواژه:
آزادیاستقلالماه رمضانعید فطر