از اسم اسلام میترسند

بعض از این روشنفکرها می‌گویند این مجلس، ملّی باشد، مجلس شورای ملّی؛ از اسلام می‌ترسند. اینها نه اینکه ملّی‌اش را می‌خواهند، اسلامی‌اش را می‌خواهند نباشد. این اسمی بوده آن وقت گفتند، حالا باید مجلس شورای اسلامی باشد. اینها حتی از اسم «اسلام» هم می‌ترسند. 04 تیر 1359

بعض من هولاء المثقفین یدعونَ إلی ان یکون هذا المجلس مجلساً وطنیاً. مجلس الشوری الوطنی؛ انهم یخشون اسم الاسلام. لا یریدون ان یکون المجلس اسلامیاً ویحمل اسم مجلس الشوری الاسلامی. فهذا اسم کان متعارفاً ذلک الوقت، والآن ینبغی ان یکون مجلس الشوری الإسلامی. انهم یخافون حتی من اسم الإسلام. ۱۲ شعبان ۱۴۰۰

Some intellectuals among some classes say that the Majlis should be national. For example, the Islamic consultative Assembly should be national, i. e. national parliament. They fear Islam. June 25, 1980
دریافت طرح
اشتراک از اسم اسلام میترسند
کلیدواژه:
مجلس شورای اسلامیاسلامروشنفکرانمجلس شورای ملی