آداب اسلامی انتخابات

من از همه ملت می‌خواهم که آداب اسلامی خودشان را نسبت به همه امور، خصوصاً در انتخابات حفظ کنند. و مبادا خیال کنند که مبارزات انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند و کارشکنی بکنند. البته دعوت به انتخاب اشخاص مانع ندارد، لکن توجه داشته باشند که همه با هم برادروار در یک مقصد باشیم و نهضت را لکه‌دار نکنید. دشمنها در صددند که خرده‌گیری کنند. ۲۳ بهمن ۱۳۵۸

I want the nation to preserve the Islamic moral with regards to all the affairs particularly the #elections. They should not think that the election campaign needs abusing and scolding others, or hampering their work. Of course, there is no objection in inviting the people towards the persons in view to vote. But pay attention All should be in line with the same aim. Be mindful of the presence of God and His supervision. Do not spoil the appraisal. The enemies are in watch to lay hand upon something or other to criticize, scalp and scathe. 12 February 1980

دریافت طرح
اشتراک آداب اسلامی انتخابات
کلیدواژه:
اخلاقسیاستانتخابات