از جنگ و تحریم واهمه نداریم

ما نه از جنگ سیاسی او واهمه داریم و نه از اقتصادی. بلکه اعتقاد داریم که جنگ سیاسی حتماً به ضرر آمریکاست و جنگ اقتصادی به ما ضرری نمی‌رساند. ۲۸ آبان ۱۳۵۸

نحن لا نخاف من حربه السیاسیه ولا من حربه الاقتصادیه، بل إننا معتقدون انّ الحرب السیاسیه سوف لا تعود علیه إلا بالضرر الحتمی، وانّ الحرب الاقتصادیه لا تلحق بنا ضرراً. ۲۸ ذی الحجه ۱۳۹۹

We are neither frightened by his political war against us, nor by his economic sanctions. We are certain that the United States is the loser in the political war against us and his economic sanctions would not in any way harm us. November 18, 1979

دریافت طرح
اشتراک از جنگ و تحریم واهمه نداریم
کلیدواژه:
آمریکاتحریم اقتصادیجنگ