دانشگاه و حوزه برای انقلاب

دشمنان می‌دانند که اگر حقیقتاً دانشگاهی و حوزه‌های علمی با هم بشوند و با هم نقشه داشته باشند برای پیروز کردن انقلاب، برای آنها چه عواقبی دارد. آنها درصدد این هستند که نگذارند شماها با هم باشید. 27 آذر 1359

انهم یدرکون لو ان جمیع الجامعات والحوزات العلمیه وفی ای مکان کانت، تقاربت واتحدت وراحت تخطط سویه من اجل انتصار الثوره، فای عواقب وخیمه تنتظر هولاء. فإنهم فی صدد وضع خطط لضرب هذه الوحده وهذا الإنسجام. ۱۰ صفر ۱۴۰۱

They know what the consequences for them will be in the event of the universities and the theology centers joining together and planning together for the victory of the revolution. They understand it and, therefore, intend to prevent you from attaining unity. December 18, 1980

دریافت طرح
اشتراک دانشگاه و حوزه برای انقلاب
کلیدواژه:
انقلاب اسلامی ایرانحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهدانشگاه و دانشگاهیانوحدت حوزه و دانشگاه