امید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شود

امید بود از دانش استاد محترم و از زبان و علم او بهره‌ها برای اسلام و پیشرفت نهضت برداشته شود؛ و امید است از شهادت امثال ایشان بهره‌ها برداریم. من شهادت را بر این مردان برومند اسلام، تبریک و به بازماندگان آنان و ملت اسلام تسلیت می‌دهم. ۲۷ آذر ۱۳۵۸

کنا نامل ان تتم الاستفاده من معرفه الاستاذ المحترم ومن لسانه وعلمه فی طریق الإسلام ودفع عجله الثوره؛ ونامل ان نستفید من شهاده امثال هولاء. ابارک لرجال الإسلام الابطال هولاء استشهادهم، واقدم فی الوقت نفسه تعازیَّ لذویهم وشعب الإسلام. ۲۸ محرّم ۱۴۰۰

 It was our greatest desire to make use of his knowledge for the enhancement of Islam and of our Islamic movement. We hope, as well, to benefit from the martyrdom of others. I congratulate these brave men for their martyrdom and send my condolences to those who survive them and their relatives and the Muslim nations of the world. December 18, 1979

 

دریافت طرح
اشتراک امید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شود
کلیدواژه:
شهادتحوزه و دانشگاهمحمد مفتحترورتروریسمدانش