وارثان ابی‌سفیان و ابی‌لهب

اگر می‌خواستیم به دنیا ثابت کنیم که حکومت آل سعود، این وهابیهای پست بیخبر از خدا بسان خنجرند که همیشه از پشت در قلب مسلمانان فرو رفته‌اند، به این اندازه که کارگزاران ناشی و بی‌اراده حاکمیت سعودی در این قساوت و بی‌رحمی عمل کرده‌اند، موفق نمی‌شدیم. حقا که این وارثان ابی سفیان و ابی لهب و این رهروان راه یزید روی آنان و اسلاف خویش را سفید کرده‌اند. 12 مرداد 1366

لئن رغبنا ان نثبت للعالم انّ حکومه آل سعود واولئک الوهابیین المنحطین الجهله الذین غرزوا خنجر حقدهم فی قلوب المسلمین قساه وجفاه الی هذه الدرجه لما وفقنا لذلک. إنّ ورثه ابی سفیان وابی لهب ومنتهجی سیره یزید بیضوا وجوه اسلافهم حقاً. ذی الحجه ۱۴۰۷

Had we strived to prove to the world that the Saudis, those mean and godless Wahhabis, have always tried to stab Muslims in the back, we could not have done it so effectively as the clumsy and irresolute Saudi stooges have through this merciless massacre. Indeed, these heirs to the evil legacy of Abou Sufyan and Yazid have outstripped their ancestors! August 3, 1987

دریافت طرح
اشتراک وارثان ابی‌سفیان و ابی‌لهب
کلیدواژه:
مستضعفینآل سعودظلمیمن