پلیس، حافظ استقلال و منافع مردم

پلیس نیز باید بدانند که از این به بعد آنها حافظ مصالح و استقلال مردم مسلمانند. باید نیروهای مسلح با قدرت از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و هر گونه حمله‌ای را به خود و به نوامیس مردم با قدرت دفع نمایند. ۲۸ اسفند ۱۳۵۷

انه علی الاخوه فی الشرطه ان یعلموا بانهم من الآن فصاعدا حماه مصالح ابناء الشعب المسلم واستقلالهم. علی القوات المسلحه ان تدافع عن مصالح الشعب المسلم وان ترد بشده علی ایه محاوله للتعرض الیها او لنوامیس المواطنین. ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹

The police must know that from now on they are the protectors of the Muslim people's peace and independence. The armed forces must defend the interests of the Muslim nation with all their might, and must thwart any aggression made against them, the women and the children. March 19, 1979

دریافت طرح
اشتراک پلیس، حافظ استقلال و منافع مردم
کلیدواژه:
خدمت به مردمنیروهای مسلحمردم