رضای خدا در رضایت مردم

کاری بکنید که دل مردم را به دست بیاورید. پایگاه پیدا کنید در بین مردم. وقتی پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضی است؛ ملت از شما راضی است؛ قدرت در دست شما باقی می‌ماند، و مردم هم پشتیبان شمایند. ۶ خرداد ۱۳۵۸

اعملوا بنحو تستحوذون فیه علی قلوب الناس. ابحثوا عن رصید لکم بین الناس، عندما تجدون هذا الرصید یرضی الله عنکم ویرضی الشعب عنکم، وتبقی السلطه بیدکم، ویکون الناس دعماً لکم. ۱ رجب ۱۳۹۹

Do something by which you win over the hearts of the people. Establish a base among the people. When you have established a base, then God will approve of you; the nation will approve of you; power will remain in your hands and the people shall support you. May ۲۷, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک رضای خدا در رضایت مردم
کلیدواژه:
مسئولینخدمت به مردممردم