خنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملی

ملت ایران و مسلمانان جهان باید اهمیت خنثی کردن تبلیغات تفرقه افکنِ خانه برانداز را در نظر گیرند. توصیه این جانب آن است که در مقابل این توطئه‌ها عکس العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به هر راه ممکن افزایش دهند و کفار و منافقان را مایوس نمایند. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

دریافت طرح
اشتراک خنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملی
کلیدواژه:
تبلیغاتتبلیغات ضد انقلاب داخلیتبلیغات استکبار جهانیاختلافتبلیغات ضد جمهوری اسلامیتفرقه