قرآن، سفره‌ای گسترده برای تمام بشر

قرآن یک سفره گسترده‌ای است از ازل تا ابد که همه قشرهای بشر می­توانند استفاده ‌کنند. قرآن یک رحمتی است برای همه بشر و پیغمبر اسلام(ص) یک رحمتی است برای عالمین. ۲۰ آذر ۱۳۶۳

إنَّ القرآن مائده واسعه استفادت وتستفید منه الفئات البشریه کلها منذ الازل وإلی الابد. والقرآن رحمه لکل البشر ونبیّ الإسلام رحمه للعالمین فی جمیع الامور. ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۵

The Qur'an is a book nourishing all strata of people. Qur'an is a blessing for all human beings and the Prophet of Islam is a blessing for all peoples of the world in all areas. December 11, 1984

دریافت طرح
اشتراک قرآن، سفره‌ای گسترده برای تمام بشر
کلیدواژه:
پیامبر اکرم (ص)قرآن