میزان حال فعلی افراد است

من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسی و اسلام‌نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نموده‌ام، که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شده‌ام. آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می‌نمایاندند، و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود. و میزان در هر کس حال فعلی او است. 26 بهمن 1361

ذکرت وخلال مده النهضه والثوره بعض الاشخاص واثنیت علیهم نتیجه لتظاهرهم بالإسلام، ثم فهمت بعد ذلک باننی کنت غافلًا عن زیفهم، فتلک المدائح مرتبطه بالوقت الذی کانوا فیه یتظاهرون بالالتزام بالجمهوریه الاسلامیه والوفاء لها، فلا ینبغی ا استغلال مثل تلک الامور، والملاک فی تقییم الافراد سیرتهم الحالیه آن التقییم. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

دریافت طرح
اشتراک میزان حال فعلی افراد است
کلیدواژه:
وصیت نامهنفوذمسئولین