رهرو عشق

رهرو عشقم و از خرقه و مسند بیزار
به دو عالم ندهم روی دل‌آرای تو را

دریافت طرح
اشتراک رهرو عشق
کلیدواژه:
شعر