میلاد امانت دار وحی

این روز روزی است که علی بن ابی طالب (س) که باب وحی و امانتدار وحی بود متولد شد. روزی که قرآن کریم و سنت رسول اکرم به ولادت این مولود بزرگ، مفسر پیدا کرد و پشتوانه وحی و پشتوانه اسلام به وجود این مبارک مولود، قوی شد، که اتمام بعثت، به وجود این مولودِ بزرگ شد. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۰

هذا الیوم هو الیوم الذی ولد فیه علی بن ابی طالب- سلام الله علیه- وهو باب الوحی وامینه.
هذا الیوم الذی یوم وجد فیه القرآن الکریم وسنه الرسول الاکرم (ص) المفسر، وقوی بولادته سند الوحی والإسلام، وقد اکملت البعثه بوجود هذا المولود المبارک. ۱۳ رجب ۱۴۰۱ ه- ق‏

This is the day on which `Ali ibn Abi Talib (`a) who was the doorway and the trustee of divine inspiration was born. And this is the day on which the Holy Qur'an and the Sunnah of the Noble Messenger (s) found a great exegete, and divine inspiration and Islam were given a powerful supporter. May ۱۸, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک میلاد امانت دار وحی
کلیدواژه:
پیامبر اکرم (ص)امام علی (ع)13 رجب