از عربده آمریکا نترسید!

هان ای مظلومان جهان! از هر قشر و از هر کشوری هستید به خود آیید و از هیاهو و عربده امریکا و سایر زورمندان تهی مغز نهراسید، و جهان را بر آنان تنگ کنید و حق خود را با مشت گره کرده از آنان بگیرید. ۱۹ بهمن ۱۳۵۸

یا مظلومی العالم، من ای طبقه ومن ای بلد کنتم، عودوا إلی رشدکم، ولا تخشوا ضجیج وعربده امیرکا وسائر المتجبرین الغاشمین، ضیقوا الخناق علیهم، وخذوا منهم حقکم بسواعدکم. ۲۱ ربیع الاول ۱۴۰۰ ه- ق‏

O, the victims of the world! From wherever and from whichever country you happen to come to yourselves don't fear the roars and clamor of America and other mighty ones with no brains. You should corner them that the world should become tight and narrow for them. You should pull out your right from them by your tied fists. February ۸, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک از عربده آمریکا نترسید!
کلیدواژه:
آمریکامظلوممظلومین