غم آن عاشق دلباخته

با که گویَم غم آن عاشق دلباخته را
‏که هَمه راز خود اندر شِکم چاه نمود‏

دیوان شعر امام خمینی(ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک غم آن عاشق دلباخته
کلیدواژه:
شعردیوان امامامام علی (ع)