دست‌های ناپاک

دستهای ناپاکی که بین شیعه و سنی اختلاف می‌اندازد، نه شیعه هستند و نه سنی. اینها دستهای ایادی استعمار هستند که می‌خواهند ممالک اسلامی را از دست آنها بگیرند؛ ذخایر را از دست آنها بگیرند. 18 شهریور 1343

إن الایدی الخبیثه التی تزرع الخلافات بین الشیعه والسنه، لیست سنیه ولا شیعیه. بل إنها ایدی الاستعمار التی ترید نهب ثروات البلاد الاسلامیه. ۲ جمادی الاول ۱۳۸۴

The wicked hands that create differences between the Shi`ah and Sunnis in these countries, belong to neither Shi`ah nor Sunni. They are the hands of the imperialist agents who want to seize the Islamic countries from them. They want to take their resources. September 9, 1964

دریافت طرح
اشتراک دست‌های ناپاک
کلیدواژه:
امام خمینیوحدتسخنرانی امام خمینی درباره وحدتامام خمینی و وحدتاختلاف افکنیاختلافهفته وحدتتفرقه