مجاهدت دختر پیامبر «ص»

حضرت زهرا(س) به اندازه خودش در این ظرف کوتاه مجاهده داشته است، مخاطبه داشته است با حکومتهای وقت، محاکمه می‌کرده است حکومتهای وقت را، شما باید اقتدا به او بکنید. ۱۱ اسفند ۱۳۶۴

لقد جاهدت السیده الزهراء(ع) بمقدار ما سمحت لها تلک الفتره القصیره، وکان لها خطابات مع حکومات زمانها، کانت تحاکم تلک الحکومات، یجب علیکنّ الاقتداء بها۲۰ جمادی الثانی ۱۴۰۶

You have a great task to perform. The task includes struggle, just as Hadrat Fatimah Zahra(`a) struggled, to the best of her ability, during the short span of her life. She addressed the governments of the time and passed judgment on them. You should emulate her. March 2, 1986

دریافت طرح
اشتراک مجاهدت دختر پیامبر «ص»
کلیدواژه:
امام خمینیسیره اهل‌بیتحضرت زهرا (س)جهادفاطمیه