سال پیروزی ها

و من امیدوارم که این سال طلیعه پیروزیهای بسیار باشد که بزرگترین آنها پیروزی معنوی است. 01 فروردین 1361

ولی الامل ان یکون هذا العام طلیعه للانتصارات والتی تشکل الانتصار المعنوی اعظمها. جمادی الاولی ۱۴۰۲

and hope that this year will mark the dawn of great victories- the greatest of which is spiritual victory. March ۲۰, ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک سال پیروزی ها
کلیدواژه:
امام خمینیمعنویتنوروزمعنویاتپیروزی