به مناسبت اربعین شهید آیت‌الله نمر

فریاد برائت ما، فریاد امتی است که همه کفر و استکبار به مرگ او در کمین نشسته ‏اند و همه تیرها و کمانها و نیزه ‏ها به طرف قرآن و عترت عظیم نشانه رفته ‏اند و هیهات که امت محمد- صلی الله علیه و آله و سلم- و سیراب‏ شدگان کوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ ذلت بار و به اسارت غرب و شرق تن در دهند. 6 مرداد 1366

تمثل صرختنا بالبراءه صرخه امه وقف لها الکفر والاستکبار بالمرصاد، وسدد جمیع سهامه ورماحه صوب القرآن الکریم والعتره الطاهره، وهیهات ان تستسلم امه محمد (ص) والناهلون من کوثر عاشوراء والمنتظرون لوراثه الصالحین للارض الی موت الذل‏. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

Our cry of disavowal is the cry of a people for which all the forces of apostasy and arrogance lie in ambush. Their bows and arrows have been aimed toward the Qur'an and the Prophet's progeny. Yet, it is impossible that the people of Muhammad) s (- those who have drunk from the life-giving spring of `Ashoura' and await the ultimate inheritance of the earth by the righteous- should submit to a humiliating death in the slavery of the East or the West. 28 July 1987

دریافت طرح
اشتراک به مناسبت اربعین شهید آیت‌الله نمر
کلیدواژه:
علمای اسلامیاستکبار جهانیاسلام مکتب قیام و مبارزه