ابرقدرت ها شما را رها نمی کنند

شما آن سیلی که به ابَرقدرتها زدید، در طول تاریخ کسی نزده است. متوقع نباشید که آنها بنشینند و تماشاچی باشند. آنها مشغول فعالیت هستند. بتوانند، با قوای نظامی به ما حمله می‌کنند، نتوانند، با تبلیغات سوء در داخل کشورمان. 9 بهمن 1359

الصفعه التی وجهتموها إلی القوی الکبری لم یوجهها احد لهم طوال التاریخ ولذا لا تتوقعوا ان یجلسوا ویتفرجوا علیکم. إنهم مشغولون بعملهم وإذا استطاعوا فإنهم سیهاجموننا بالقوات العسکریه واذا عجزوا فانهم یهاجموننا من خلال الدعایه السیئه. ویوقعون الخلافات بین الفئات المختلفه. ۲۲ ربیع الاول ۱۴۰۱

The blow that you have dealt out to the superpowers has been unprecedented in history. So do not expect them to remain spectators. When they can, they launch a military attack on us and if not, they attack us by spreading negative propaganda in our country. They intend to cause rifts among us. 29 January ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک ابرقدرت ها شما را رها نمی کنند
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیانقلاب اسلامی ایرانوحدت