کسی تعدی بکند، دهان او را خُرد می کنیم

ما بادی  به جنگ‌ نبودیم و نیستیم، لکن اگر کسی تعدی بکند دهان او را خُرد می‌کنیم. 16 آبان 1359

فلم نکن نحن البادئین بالحرب ولانزال، ولکنه الذی یعتدی علینا، نرد الصاع صاعین. 28 ذی الحجه 1400

We did not start the war; we are not its initiators. But we will crush anybody who attacks us. 7 November 1980

دریافت طرح
اشتراک کسی تعدی بکند، دهان او را خُرد می کنیم
کلیدواژه:
اسلام مکتب قیام و مبارزهجنگ حق و باطلجنگ و احکام فقهی آنروحیه انقلابی