در برابر خانواده شهدا احساس حقارت می کنم

چون به مادران و پدران این جوانان و نوجوانان شهید برخورد می‌کنم و آن شجاعت‌ها و شهامت‌های فوق تصور را از آنان مشاهده می‌کنم احساس حقارت نموده، به پیشگاه پیامبر بزرگ اسلام (ص) و حضرت بقیه الله (عج) به خاطر چنین امتی و پیروانی متعهد و مجاهد تبریک عرض می‌کنم. وصیتنامه سیاسی-الهی

ما اکثر ما راینا من النساء الجلیلات و هن یمارسن دورهن الزینبی مفاخرات بفقدهن الابناء، و مضحیات بکل شی‏ء فی سبیل الله تعالی و الاسلام العزیز، مدرکات انّ ما حصلن علیه یفوق جنات النعیم سمواً، ناهیک عن سموه علی متاع الدنیا الرخیص. الوصیه السیاسیه- الالهیه

We have repeatedly witnessed that our honorable women cry out, as did venerable Zeynab(s), that they are proud of losing their sons in the way of Allah and the beloved Islam and that they are willing to sacrifice everything they have. They well know that what they have earned is higher than the blessed Paradise as a reward, not to mention the cheap worldly belongings. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک در برابر خانواده شهدا احساس حقارت می کنم
کلیدواژه:
شهادتخانواده شهداامت اسلامینقش مردم