آبروی اسلامآبروی اسلامدست نشاندهدست نشاندهایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستدر کار نظامی‌ها دخالت نکنیددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیدلزوم تقویت نیروهای مسلحلزوم تقویت نیروهای مسلح عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی