دست نشانده

ما نمی‌خواهیم که نظامی‌هایمان را آمریکایی‌ها اداره‌ کنند؛ یک ارتش انگل درست کنند. وقتی نظام آن را می‌بینی یک همچو نظامی است‌! وقتی اصل آقای شاهش را می‌بینی، آن را هم خودش گفت که «متفقین صلاح دیدند که من باشم» پدرش را هم که انگلیس‌ها گذاشتند! ۲۸ مهر ۱۳۵۷

لا نرید ان یکون جیشنا تحت اشراف المستشارین الامیرکیین! فاذا ذهبنا الی الجیش نجد الامیرکیین مهیمنین علیه. نراه یدار من قبل المستشارین الامیرکان. وحتی السید الشاه نفسه قد نصبه الحلفاء! ذکر ذلک بنفسه حیث قال: (الحلفاء راوا من الصلاح ان اکون فی الحکم)! ونصب الانجلیز اباه ایضاً. ۱۷ ذی القعده ۱۳۹۸

We do not want the Americans to administer our military, we do not want them to create a parasitic army. We see that the Shah's army is such an army. Look at the Shah himself, he was installed by the Allies; he himself said," The Allies felt it was fitting that I should ascend the throne!" His father too was brought to power by the British. October ۲۰, ۱۹۷۸

دریافت طرح
اشتراک دست نشانده
کلیدواژه:
نظامیانمحمدرضا شاه پهلویرژیم پهلویآمریکاوابستگیرضا شاه پهلوی(رضاخان)استعمارانگلیس