آبروی اسلام

وقتی شماها را می‌بینم خوشحال می‌شوم. شما چهره‌هایی هستید که آبرو به اسلام و کشور دادید. 6 اسفند 1363

اننی افرح عند ما اراکم، فانتم اناس منحتم الإسلام والوطن کرامتهما. ۴ جمادی الثانی ۱۴۰۵

I get delighted when I meet you. You are figures that have lent prestige to Islam and the country. February 25, 1985

دریافت طرح
اشتراک آبروی اسلام
کلیدواژه:
سپاه پاسدارانارتش و مردماسلامارتشنظامیانسپاه و مردمنیروهای مسلح