در کار نظامی‌ها دخالت نکنید

کسانی که اطلاع نظامی ندارند، نباید دخالت کنند در کار نظامی. کسی که نمی‌فهمد یک چیزی را، تضعیف نکند روحیه سربازهای ما را که با تمام قدرت، دارند جانفشانی می‌کنند. شما کنار نشسته‌اید و می‌گویید خوب است این جوری بکنند! آدمی که کنار گود نشسته، خیلی حرفها می‌تواند بزند. ۱۴ آبان ۱۳۵۹

علی الاشخاص الذین لیس لدیهم معرفه بالمسائل العسکریه ان لا یتدخلوا فیها، فلیکفّ کل من لدیه جهل بهذه الامور، لا یُضعف من معنویات جنودنا ومقاتلینا الذین یبذلون مهجهم فی سبیل الوطن والإسلام. فانتم تجلسون بعیداً عن الامن والامان وتقولون لو فعلوا کذا وکذا لکان افضل ...! فالذی یحترق بالنّار لیس کالذی ینظر إلیها. ۲۶ ذی الحجه ۱۴۰۰

Those who are not conversant with military matters should not interfere in them. Those that do not understand things, should not weaken the morale of our soldiers, all the ranks of who are fighting devotedly whit all their migh. you just sit by and say that it is better for something to be done in this particular way! One who is sitting on the sidelines can say many things. November 5, 1980

دریافت طرح
اشتراک در کار نظامی‌ها دخالت نکنید
کلیدواژه:
نظامیانقوای مسلحوحدتامیدجنگ تحمیلیجنگ