به مناسبت شهادت امام هادی(ع)

امروز روزی است که مسلمین باید اجتماعات مذهبی خود را هرقدر بیشتر و صفوف جماعات و سایر شعائر دینی را هرقدر فشرده‌تر کنند تا خائنین به اسلام و مملکت چشم‌ طمع را از آنها ببُرند. 1 فروردین 1343

الیوم هو الیوم الذی یجب علی المسلمین ان لدیک التجمعات الدینیه بای حجم یمکن ان تفعل اکثر من ذلک. ینبغی ان تکون صفوف الاجتماعات والرتب الاخری من الشعائر الدینیه من ای قدر یمکن ان یکون اکثر إحکاما حتی خونه للإسلام والبلاد، والکف عن جشعهم. ۱۳۸۴.

Today is the day that Muslims should to the extent that they can do more their religious gatherings and Religious communities and other religious practices to the extent that they can be more robust until traitors to Islam and the country, cut off  their greedy eyes on them. Circa 1964

دریافت طرح
اشتراک به مناسبت شهادت امام هادی(ع)
کلیدواژه:
ائمه معصومین (ع)وحدت و آثار آنوحدتمحور وحدت