با قبول صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی بی‌نیاز شده‌ایم

با قبول و اجرای صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنایع تسلیحاتی بی‌نیاز شده‌ایم، بلکه توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعی کشور از اهداف اصولی و اولیه بازسازی است و ما با توجه به ماهیت انقلابمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجدداً از سوی ابرقدرتها و نوکرانشان باید جدی بگیریم. 11 مهر 1367

یجب ان لا یتصور احد بعد قبولنا لوقف إطلاق النار، باننا اصبحنا فی غنیً عن تقویه البنیه الدفاعیه والحربیه للبلاد وتطویر وتقدم الصناعات التسلیحیه، بل ان تطویر وتکامل الصناعات الحربیه والمعدات التی تعزز من القدره الدفاعیه للبلد، تعتبر من الاهداف الرئیسیه والمبدئیه. وبالالتفات إلی ماهیه ثورتنا علینا ان ننظر بجدیه إلی معاوده القوی العظمی وعملائها لاعتداءاتها فی ای وقت وفی ایه لحظه. ۲۱ صفر ۱۴۰۹

With acceptance of peace, no one should imagine that we have become needless of strengthening the defensive and military infrastructure of the country and improving and expanding the arms industries. In fact, improvement and development of the industries and equipment related to the defensive capability of the country is among the essential objectives and priority in the reconstruction effort. In view of the nature of our revolution, we should take seriously the possibility of another aggression by superpowers and their agents at any time and moment. 3 October 1988

دریافت طرح
اشتراک با قبول صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی بی‌نیاز شده‌ایم
کلیدواژه:
خودکفاییخودباوریدفاع و ایستادگی